Nix18 (uitgelicht afbeelding)

NIX18-campagne

Op 18 november 2013 gaven Ronald Koeman en staatssecretaris Martin van Rijn de aftrap van de campagne NIX18. De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners. Het doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e’. De campagne richt zich op de hele samenleving, maar in het bijzonder op de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken en drinken.

Waarom NIX<18?

De leeftijdsgrens voor alcohol en tabak wordt verhoogd zodat jongeren deze middelen moeilijker kunnen krijgen. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat het gebruik van alcohol en tabak afneemt. Uit wetenschappelijk onderzoek komt duidelijk naar voren dat het beperken van de beschikbaarheid tot de meest effectieve vorm van preventie behoort.

Naar 18 jaar

De website naar18jaar.nl is voor professionals van GGD, verslavingszorgpreventie en projectleiders alcoholmatiging die lokaal willen bijdragen aan NIX18 . Op de website vindt u informatie over de campagne, landelijke campagnebursts, toolkitmaterialen die gebruikt kunnen worden door professionals, nieuws en initiatieven en veel gestelde vragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de NIX18-campagne op www.nix18.nl.