Materialen Nuchtere Fries

Platform Nuchtere Fries stelt divers materiaal beschikbaar dat bijvoorbeeld tijdens evenementen gebruikt kan worden:

Blaastesten, polsbandjes en ID-readers

Platform Nuchtere Fries ondersteunt initiatieven van de Friese evenementorganisatoren waarbij geëxperimenteerd wordt met controle op leeftijd en/of alcoholgebruik door bijvoorbeeld polsbandjes, ID-readers en blaastesten uit te lenen. Verder adviseert en stimuleert het Platform evenementorganisaties om actief genotmiddelenbeleid te voeren, onder andere door het uitgeven van de Handreiking alcoholbeleid voor evenementorganisatoren.

Neem voor meer informatie of een aanvraag contact met ons op.