Voorlichting

Bij het overbrengen van de risico’s van alcohol- en drugsgebruik is de omgeving van jongeren erg belangrijk. Ouders, school, horeca, verenigingen en supermarkten hebben hierin een grote rol. Platform Nuchtere Fries werkt met hen samen. Door jongeren overal te confronteren met dezelfde boodschap en informatie, worden zij zich steeds meer bewust van het gevaar van te vroeg, te veel en te vaak drinken van alcohol.

Door de platformpartners wordt opvoedingsondersteuning voor ouders, lesprogramma’s voor het onderwijs en trainingen voor horecamedewerkers en barvrijwilligers aangeboden. Daarnaast voert het Platform bewustwordingsacties uit

  • Het platform biedt scholen forse korting op educatieve theatervoorstellingen van Traxx en Smoar: indringende voorstellingen over groepsdruk, puberbrein, alcohol en de mogelijke gevolgen van die combinatie met een plenaire nabespreking. Deze voorstellingen worden door ouders, jongeren en scholen erg positief gewaardeerd.

Alleen voorlichting is onvoldoende om verantwoord alcoholgebruik te bereiken. Voorlichting heeft vaak pas effect in combinatie met toezicht en een beperkte beschikbaarheid van alcohol