Verenigingen

Veel jongeren lid zijn van een (sport)vereniging. Het is voor velen een gewoonte om na afloop een activiteit een (alcoholisch) drankje te nemen. Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid om hun leden onder de 18 jaar een alcoholvrije (sport)omgeving te bieden, omdat alcoholconsumptie de ontwikkeling van de hersenen schaadt en kan leiden tot onveilig gedrag.

Ook bij club- en buurthuizen, sportkantines en studentenverenigingen controleert de gemeente of de regels van de Drank- en Horecawet (DHW) worden nageleefd. Zo hoort er altijd minstens een persoon achter de bar in het bezit te zijn van een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA); verenigingen moeten een bestuursreglement alcohol hebben en verenigingen moeten zich houden aan de schenktijden en regels over het schenken van alcohol op bijeenkomsten van derden. Deze schenktijden en regels moeten voor 1 januari 2014 door de gemeente worden vastgelegd in een verordening. Als een vereniging zich niet houdt aan de regels, kan het bestuur van de vereniging een boete krijgen. De Drank- en Horecawetvergunning kan ook worden ingetrokken.

BobSport Fryslân

De Nuchtere Fries werkt samen met de BobSport campagne. Deze campagne stimuleert dat bezoekers van sportkantines alcoholvrij rijden. Een voorlichtingsteam bezoekt ook in 2013 weer wedstrijden en toernooien om daar op een ludieke manier aandacht te vragen voor de Bob-gedachte. Volg Bobsport Fryslân op Twitter: @BobSport_FRL.

Meer informatie