Scholen

De school is een belangrijke leefomgeving voor tieners waar ze veel tijd doorbrengen. Het is ook een plek waar kinderen in aanraking komen met drank. Alcoholgebruik is schadelijk en beïnvloedt de schoolprestaties. Welke keuze maakt u als schoolleider of als docent? De meest heldere regel die de school kan stellen is dat er in schoolverband helemaal geen alcohol gebruikt mag worden door leerlingen en leerkrachten: een alcoholvrije school.

De meeste ouders zullen het signaal van de school op prijs stellen en kunnen bepaalde regels voor alcohol gemakkelijker doorvoeren in het eigen gezin. Hoe meer volwassenen in de omgeving van jongeren dezelfde regels gebruiken, des te gemakkelijker de norm wordt overgenomen en des te groter het effect is.

Aan de slag met groepsdruk en grenzen

Speciaal voor het basis- en voortgezet onderwijs is binnen het Platform Nuchtere Fries een vernieuwende preventieaanpak ontwikkeld om jongeren weerbaarder en bewuster te maken voor het gebruik van genotmiddelen: “Ik dacht het niet!” Interactie en de betrokkenheid van ouders zijn belangrijke elementen. Daarnaast is er het aanbod van educatieve theatervoorstellingen die ook gespeeld kunnen worden voor ouders, bijvoorbeeld op ouderavonden. Na de voorstelling wordt met de jongeren en ouders nagepraat over de thematiek van de voorstelling en opvoeding.

Platform Nuchtere Fries biedt scholen flinke korting op deze workshops en voorstellingen. Neem voor meer informatie en prijzen contact met ons op.

Lesprogramma’s

De jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân of Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) kan u adviseren over de lesprogramma’s die beschikbaar zijn over genotmiddelen en ondersteunen bij het uitvoeren ervan. De Gezonde School en Genotmiddelen is een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld lesprogramma over alcohol, tabak en drugs van het Trimbosinstituut. Er zijn modulen voor de bovenbouw van het primair onderwijs, voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Vroeg signalering

Bij vermoeden of constatering van risicovol middelengebruik of gamegedrag, kunnen medewerkers van VNN een individueel of groepsgesprek voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over alcohol op school, vormgeven van alcoholschoolbeleid en mogelijke maatregelen? Kijk op onderstaande websites: