Over het Platform

Friese jongeren drinken, net als jongeren in de rest van Nederland, te veel, te vaak en al op veel te jonge leeftijd. Overmatig drinken, meer dan vijf drankjes in korte
tijd, komen vaak en al op jonge leeftijd voor. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. Alcohol belemmert de hersenontwikkeling en dat kan leiden tot leerproblemen. Het beïnvloedt gedrag en leidt regelmatig tot ongelukken, vandalisme, drugsgebruik, vechtpartijen en onveilig vrijen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd betekent verder een hogere kans op verslaving.

Gebundelde krachten

Bij alcoholmatiging zit de kracht in de samenwerking en afstemming van alle betrokken partijen, ondernemers, ouders, jeugd zelf, etc. Het platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren (onder de achttien) tegen te gaan en verantwoord alcoholgebruik onder jongeren boven de achttien te bevorderen. Het platform richt zich vooral op de omgeving van jongeren: school, horeca, supermarkten, ouders, etc.

Platform Nuchtere Fries ondersteunt en adviseert gemeenten, voert bewustwordingsacties en onderzoeken uit en ontwikkelt producten die door iedere gemeente ingezet kunnen worden.

Nuchtere Fries is gestart in 2008.