Projectorganisatie

Het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs is een samenwerking tussen de Friese gemeenten (burgemeesters, wethouders en betreffende ambtenaren), GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Politie Fryslân en Provincie Fryslân. Het programma zet in op het tegen gaan van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren (onder de achttien jaar)  en het bevorderen van verantwoord alcohol- en drugsgebruik onder jongeren boven de achttien jaar.

Platform Nuchtere Fries bestaat uit acht beleidsmedewerkers van deelnemende gemeenten en vertegenwoordigers van betrokken organisaties: GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Politie Fryslân en Provincie Fryslân. Er is een stuurgroep en er zijn verschillende werkgroepen. Het Platform ondersteunt gemeenten, voert bewustwordingsacties en onderzoeken uit en ontwikkelt producten die door iedere gemeente ingezet kunnen worden. Het vormt de schakel tussen de verschillende gemeenten en landelijke instanties zoals Trimbos en STAP.

Neem voor meer informatie over de projectorganisatie contact met ons op.