Interventies

Wat kunt u als gemeente of organisatie doen om alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te voorkomen? Hieronder vindt u een aantal links naar websites met interventies en andere relevante informatie.

Interventieoverzicht alcohol

Handreiking Gezonde Gemeente
In het interventieoverzicht alcohol staan aanbevolen en goed beschreven interventies. Dit is onderdeel van de Handreiking Gezonde Gemeente. In deze handreiking staan tips, praktijkvoorbeelden en interventieoverzichten voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid. De themadelen helpen gemeenten op weg met de integrale aanpak.

Interventiedatabase

Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Loket Gezond Leven vindt u actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. U kunt naar leefstijlinterventies zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, setting of thema.

Erkende interventies alcohol

Nederlands Jeugdinstituut
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als goed onderbouwd of effectief.

Toolkitmaterialen

Trimbos-instituut
In de toolkit op de website www.naar18jaar.nl staan hulpmiddelen voor gemeenten en professionals. Hierin staan onder andere flyers, advertorials en conceptbrieven over alcohol. Deze toolkit is samengesteld na het verhogen van de leeftijd voor alcohol en tabak.