IkPas 2017 is afgelopen!

Van 1 maart tot 9 april 2017 IkPas 2017: maar liefst 10.880 deelnemers gingen bewuster met alcohol om in maart. Samen dronken ze 30 of 40 dagen geen druppel! In Friesland deden bijna 400 deelnemers mee. IkPas is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet. Veel deelnemers gaven aan onbewust een patroon te hebben aangenomen waarbij het vanzelfsprekend was dat ze vrijwel dagelijks meerdere glazen alcohol dronken. Door leerervaringen op te doen in de IkPas-periode werden ze bewuster in het maken van een keuze om wel of niet te drinken, doorbraken ze vastgeroeste patronen en was alcohol niet meer vanzelfsprekend. En voelden zich daar lekker bij. Ook heeft een groot deel van de deelnemers positieve lichamelijke veranderingen ervaren tijdens IkPas: ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid.