Horeca

De horeca kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar,  door de naleving van de leeftijdsgrenzen. Platform Nuchtere Fries ondersteunt initiatieven van de Friese horeca waarbij geëxperimenteerd wordt met controle op leeftijd en/of alcoholgebruik. Verder adviseert en stimuleert ze evenementorganisaties om actief genotmiddelenbeleid te voeren, door bijvoorbeeld polsbandjes, ID-readers en blaastesten uit te lenen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Daarnaast kan de horeca er op toezien dat jongeren die ouder dan achttien zijn niet zoveel drinken dat ze dronken worden. De horeca is gehouden aan een doorschenkverbod bij dronkenschap. Om deze regels goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat horecapersoneel hierin is geschoold. Hiervoor zijn een aantal cursussen beschikbaar:

Meer weten over wat de wet zegt?