Evenementen

Op evenementen komen jongeren in aanraking met alcohol. Om u als evenementorganisator te ondersteunen bij het opstellen en werken met verantwoord effectief alcoholbeleid, heeft Platform Nuchtere Fries een handreiking alcoholbeleid voor evenementorganisatoren uitgegeven. Het is een lijst van mogelijke maatregelen die u kunt treffen voor, tijdens en na afloop van uw evenement. Veel van de genoemde maatregelen hebben te maken met uw verantwoordelijkheid om alleen aan volwassenen alcohol te schenken en niet aan jongeren onder de 18 jaar.

Materialen

Platform Nuchtere Fries ondersteunt initiatieven van de Friese evenementorganisatoren waarbij geëxperimenteerd wordt met controle op leeftijd en/of alcoholgebruik, door bijvoorbeeld polsbandjes, ID-readers en blaastesten uit te lenen. Verder stelt het Platform Nuchtere Fries andere materialen ter beschikking.

Meer informatie

Hier vindt u informatie over alcohol en drugs tijdens evenementen: