Drank- en horecawet

De Drank- en Horecawet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecawet ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren zijn strenger geworden. Met het ingaan van deze wet zijn een aantal zaken gewijzigd:

  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar wanneer ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in de kroeg of het winkelcentrum).
  • Het maakt niet uit of jongeren onder de 18 zwak alcoholische drank of sterke drank bij zich hebben. In beide gevallen zijn ze strafbaar.
  • De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden als geconstateerd is dat de leeftijdsgrenzen binnen twaalf maanden drie keer zijn overtreden.
  • Voortaan is het de taak van de gemeente om toezicht te houden op naleving van de Drank- en Horecawet. Eerst was dit de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Preventie- en handhavingsplan

Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk per 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan te hebben vastgelegd. In dit plan staat omschreven op welke wijze de alcoholpreventie en -handhaving vorm zullen krijgen en welke resultaten minimaal behaald moeten worden. Platform Nuchtere Fries heeft een format opgesteld dat hiervoor als basis en/of als input kan dienen. Het bestaat uit een algemene inleiding, een opbouw met tussenkoppen en een beknopte invulling van de elementen die binnen het programma van de Nuchtere Fries worden uitgevoerd.

Nalevingsonderzoeken

In Friesland zijn afgelopen jaren diverse nalevingsonderzoeken met mystery shoppers uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat er nog veel werk te verzetten is.

Meer informatie