Cijfers over alcohol- en drugsgebruik door Friese jeugd

Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar:

  • Geeft 54% aan wel eens alcohol te hebben gedronken. Het actuele gebruik ligt op 42%.
  • Heeft één derde (32%) recentelijk minimaal één keer bij een gelegenheid vijf of meer alcoholische drankjes gedronken (bingedrinken).
  • Is 37% wel eens dronken geweest
  • Vindt 24% van de ouders het volgens de jongeren goed dat ze alcohol drinken.
  • Heeft 16% wel eens cannabis gebruikt. Het actuele gebruik ligt op 8%. Het cannabisgebruik ligt bij allochtone jongeren twee keer zo hoog als bij autochtonen.

Bron: GO Jeugd 2012 / Cijfers en trends alcohol- en drugsgebruik onder Friese jongeren 2008-2012