Campagne Ik Pas

Vanaf woensdag 1 maart 2017 start de landelijke actie IkPas; de uitdaging om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. GGD Fryslân werkt nauw samen met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) om deze campagne in Friesland op te zetten.

Na deelname aan IkPas maken mensen bewustere keuzes om wel of geen alcohol te drinken. Door het doorbreken van het gewoontegedrag ontstaat een gezondere leefstijl. Deelnemers van voorgaande jaren voelden zich tijdens IkPas fitter, sliepen beter of vielen af. Tevens gingen zij op de kortere termijn minder (frequent) drinken en daalde het ziekteverzuim. Bovendien bleek dat deelnemers 6 maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname. 

Kijk voor meer informatie de Infographic IkPas

Wilt u meedoen met Ik Pas? Schrijf u dan in op https://ikpas.nl/